1520

نام تجاری

تکشاخه 1520

رنگ بدنه

کرم-سرمه ای-فیروزه ای-زرشکی