نمایشگاه بین المللی تهران

مجتمع تولیدی، صنعتی و بازرگانی نورسازان پذیرای حضرتعالی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغهای تزئینی می باشد.

زمان: 93/10/23 لغایت 93/10/26
مکان: نمایشگاه بین المللی تهران، سالن 10-11، غرفه 31