آباژور تنه سماوری

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

در نوع های دسته دار و بدون دسته