آباژور 185

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

در انواع:کوچک،متوسط