لاله رومیزی و آباژور  آریسا

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی