آینه و کنسول رز آبشار سایز 2

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی