آینه و کنسول رز آبشار

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

سایز های موجود:1،2