لوستر A-510

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :6،8

در انواع:تک لامپ و دو لامپ