لوستر لیانا

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

در انواع:12 و 15 شعله