آباژور میلاد

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

در شعله های 2،3،4