نهارخوری

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

لامپ های موجود :6،10،13

در انواع :گرد ،بیضی