تکشاخه پردیسان

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

لامپ های موجود :4،6