لوستر پنجه شیری

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

در انواع:24،12،6 شعله