لوستر 153

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :5،6،8،10،12

در انواع :تک لامپ ،دولامپ