نهارخوری 165

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

سایز های موجود:

20*50   45*45   گرد 45   60*60  60*10  100*10   80*10  گرد 12 60 سانت 100*20