لوستر 239

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

سایز های موجود :40،50،60،80،دو طبقه