آباژور 2531

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی