لوستر 218

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :8،12

در انواع: تک لامپ،دولامپ، نهارخوری