شمعدان 3010

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

در انواع:30 سانت،35 سانت،43 سانت