لوستر 142

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

شاخه های موجود :12،14،24،16،18

اشکال: مربع،گرد،بیضی