سقفی زئوس

آبکاری موجود :فرانسوی،فورتیک،آنتیک،برنز فرانسوی

سایز های موجود: 3 لامپ، 5 لامپ